کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
1 گیگابایت -
فضای میزبانی : 1 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

تعداد سایت : 1 عدد

مجهز به : آنتی شلر + آنتی دیداس

کنترل پنل : سی پنل ( cPanel )

نوع هارد : اس اس دی درایو ( SSD )

کشور میزبان : آلمان - شرکت هتزنر

2 گیگابایت -
فضای میزبانی : 2 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

تعداد سایت : 1 عدد

مجهز به : آنتی شلر + آنتی دیداس

کنترل پنل : سی پنل ( cPanel )

نوع هارد : اس اس دی درایو ( SSD )

کشور میزبان : آلمان - شرکت هتزنر

3 گیگابایت -
فضای میزبانی : 3 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

تعداد سایت : 1 عدد

مجهز به : آنتی شلر + آنتی دیداس

کنترل پنل : سی پنل ( cPanel )

نوع هارد : اس اس دی درایو ( SSD )

کشور میزبان : آلمان - شرکت هتزنر

5 گیگابایت -
فضای میزبانی : 5 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

تعداد سایت : 2 عدد

مجهز به : آنتی شلر + آنتی دیداس

کنترل پنل : سی پنل ( cPanel )

نوع هارد : اس اس دی درایو ( SSD )

کشور میزبان : آلمان - شرکت هتزنر

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.166.242.76) وارد شده است.